تصاویری از تاثیرات وحشتناک سلاح های شیمایی بر روی کودکان بعد از 50 سال که از جنگ آمریکا در ویتنام می گذرد.

شفقنا: تصاویری از تاثیرات وحشتناک سلاح های شیمایی بر روی کودکان بعد از 50 سال که از جنگ آمریکا در ویتنام می گذرد.

به گزارش دیلی میل، تصاویر نشان می دهد کودکان یتیم ویتنامی که تحت تاثیر عامل نارنجی( Agent Orange) قرار گرفته اند چطور باعث بروز ناهنجاری های جسمی و روانی در آنها شده. برخی از آنان حتی دست یا پاهایشان تغییر شکل یافته است.

این تصاویر توسط "مت باور اندرسون" در یتیم خانه ای در ویتنام گرفته شده است.

گفته شده نیروهای ایالات متحده عامل نارنجی را بر مناطق وسیعی از جنگل های ویتنام استفاده کردند. یک میلیون نفر نیز بر این باورند تحت تاثیر این گازهای شیمایی قرار گرفته که 150 هزار نفر از این تعداد کودک هستند.

تاثیرات سلاح شیمایی بعد 50 سال (16+) - تصویر 1

تاثیرات سلاح شیمایی بعد 50 سال (16+) - تصویر 2

تاثیرات سلاح شیمایی بعد 50 سال (16+) - تصویر 3

تاثیرات سلاح شیمایی بعد 50 سال (16+) - تصویر 4

تاثیرات سلاح شیمایی بعد 50 سال (16+) - تصویر 5

تاثیرات سلاح شیمایی بعد 50 سال (16+) - تصویر 6

تاثیرات سلاح شیمایی بعد 50 سال (16+) - تصویر 7

تاثیرات سلاح شیمایی بعد 50 سال (16+) - تصویر 8

تاثیرات سلاح شیمایی بعد 50 سال (16+) - تصویر 9

تاثیرات سلاح شیمایی بعد 50 سال (16+) - تصویر 10

تاثیرات سلاح شیمایی بعد 50 سال (16+) - تصویر 11

تاثیرات سلاح شیمایی بعد 50 سال (16+) - تصویر 12
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه