این سگ غیر عادی ترکیبی از نژاد پیتبال میباشد.این ترکیب غیر عادی باعث پدید آمدن این سگ عجیب شده است. پا هایی کوچک با هیبت پیت بال او را برای مردم تماشایی کرده است.

تاپ ناپ: این سگ غیر عادی ترکیبی از نژاد پیتبال میباشد.این ترکیب غیر عادی باعث پدید آمدن این سگ عجیب شده است. پا هایی کوچک با هیبت پیت بال او را برای مردم تماشایی کرده است.

سگی عجیب از نژاد پیت بال
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه