دلفیناریوم برج میلاد (پارک دلفین ها) نخستین دلفیناریوم غیرساحلی خاورمیانه ومرتفع ترین دلفیناریوم جهان است که میزبان شهروندان تهرانی در ایام نوروز است.

تابناک: دلفیناریوم برج میلاد (پارک دلفین ها) نخستین دلفیناریوم غیرساحلی خاورمیانه ومرتفع ترین دلفیناریوم جهان است که میزبان شهروندان تهرانی در ایام نوروز است. در این ایام نمایش (فوکها) شیرهای آبی در غیاب دلفینها در این محل دیدنی است.

تصاویری از پارک دلفین های برج میلاد - تصویر 15

تصاویری از پارک دلفین های برج میلاد - تصویر 16

تصاویری از پارک دلفین های برج میلاد - تصویر 17

تصاویری از پارک دلفین های برج میلاد - تصویر 18

تصاویری از پارک دلفین های برج میلاد - تصویر 19
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه