اینجا غار یخی Vantajokull در ایسلند است و آنچه می بینید آبشاری است که بیش از 100 سال یخ زده است.

خبرآنلاین: اینجا غار یخی Vantajokull در ایسلند است و آنچه می بینید آبشاری است که بیش از 100 سال یخ زده است.

راب لات عکاس 49 ساله در ماه مارس سفری به این غار منحصربفرد که جزو یخچال طبیعی Vantajokull است، کرد و این تصاویر را شکار کرد.

یخچال طبیعی Vantajokull 8 درصد از مساحت ایسلند را در بر گرفته است و دیدن غار به رنگی که می بینید همیشه موجود نیست و فقط با تابش آفتاب می توان داخل غار رفت و آمد کرد.

گفتنی است ورودیه یخچال Vantajokull در حال ذوب شدن است.

تصاویری استثنایی از یک آبشار یخ زده - تصویر 1

تصاویری استثنایی از یک آبشار یخ زده - تصویر 2

تصاویری استثنایی از یک آبشار یخ زده - تصویر 3

تصاویری استثنایی از یک آبشار یخ زده - تصویر 4

تصاویری استثنایی از یک آبشار یخ زده - تصویر 5

تصاویری استثنایی از یک آبشار یخ زده - تصویر 6

تصاویری استثنایی از یک آبشار یخ زده - تصویر 7

تصاویری استثنایی از یک آبشار یخ زده - تصویر 8
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه