عکاسان حرفه‌ای با روش بسیار جالب از فراز آسمان، از فوران آتشفشان تصاویر فضایی گرفتند.

خبرگزاری فارس: عکاسان حرفه‌ای با روش بسیار جالب از فراز آسمان، از فوران آتشفشان تصاویر فضایی گرفتند.

تصاویر فضایی از فوران آتشفشان‌ها
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه