15 اردیبهشت، روز تولد بوداست. نپال با وجود اینکه با فاجعه زمین‌لرزه، که در آن بیش از 7000 نفر کشته شدند، دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما باز هم از اجرای مراسم «بودا پورنیما»، روز زایش بودا، غافل نماند.

نیکو: 15 اردیبهشت، روز تولد بوداست. نپال با وجود اینکه با فاجعه زمین‌لرزه، که در آن بیش از 7000 نفر کشته شدند، دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما باز هم از اجرای مراسم «بودا پورنیما»، روز زایش بودا، غافل نماند.

در جشن بودا پورنیما، که مقدس‌ترین جشنواره بودائیان است، زایش، روشنی بخشی و مرگ بودا گرامی داشته می‌شود. بودائیان کشورهای مختلف، بر اساس تقویم‌های مذهبی متفاوتی زایش بودا را جشن می‌گیرند و نام این جشنواره هم در نزد مردمان هر کشور متفاوت است. این جشن با اهدای گل، بخور و شمع، عیدی دادن، نیایش و مراقبه گروهی انجام می‌شود.

بزرگداشت زندگی، مرگ و روشنی بخشی در جشنواره روز زایش بودا
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه