براد ویلسون (Brad Wilson) عکاسی است که از گونه های مختلف جغد پرتره های کلوز آپ می گیرد. ثبت این این عکس ها آنچنان که به نظر می رسد ساده نیست.

مجله اینترنتی برترین ها
 
 
 
 
  برترین ها: کلوز آپ های حیرت آور اثر براد ویلسون

براد ویلسون (Brad Wilson) عکاسی است که از گونه های مختلف جغد پرتره های کلوز آپ  می گیرد. ثبت این این عکس ها آنچنان که به نظر می رسد ساده نیست. او برای هر عکس با هر یک از این پرندگان ساعت های وقت گذرانده است. او می گوید: کار بسیار دشواری است حیوان را وادار کنی مانند انسان ها به دوربین زل بزند. 

اما همین تلاش موجب شده که عکس ها اینچنین شگفت انگیز شوند. 

جغذهایی که به دوربین زل می زنند!
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه