وقتی زندگی آدم ها و حیوانات را با هم مقایسه کنیم، می بینیم با اینکه حیوان هستند اما از خیلی نظرها از ما آدم ها بهترند. البته دور از جان شما! اما همین مجموعه عکسی که در این مطلب برایتان جمع کرده ایم به خوبی مصداق همین حرف است. حیوان ها یا با هم دوست هستند یا دشمن! دشمنی که تکلیفش مشخص است.

مجله اینترنتی برترین ها
 
 
 
 
  برترین ها: وقتی زندگی آدم ها و حیوانات را با هم مقایسه کنیم، می بینیم با اینکه حیوان هستند اما از خیلی نظرها از ما آدم ها بهترند. البته دور از جان شما! اما همین مجموعه عکسی که در این مطلب برایتان جمع کرده ایم به خوبی مصداق همین حرف است. حیوان ها یا با هم دوست هستند یا دشمن! دشمنی که تکلیفش مشخص است. دوستی را اما با اینکه عقل درست و حسابی ندارند و تقریبا اصلا عقل ندارند، به قدری خوب درک کرده اند که روسیاهی‌اش مانده برای ما  برخی آدم ها.

جالب است در برخی موارد می توانند راحت همدیگر را بخورند و شکار کنند. اما به جای دریدن پوست و گوشت هم، دوستی را انتخاب کرده اند تا من و شما با دیدن این عکس ها بدانیم دنیا زیبایی های بیکرانی دارد که باید درک دیدن آنها را داشت.

در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا دوستی های عجیب حیوانات را ببینید و لذت ببرید.

1.    سگ و روباه

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

2.    گربه و روباه: چه ژستی هم گرفتند برای این عکس

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

3.    سگ و فیل: این سگ با خودش چه فکری کرده با یک همچین موجود بزرگی طرح رفاقت ریخت��!

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

4.    شامپانزه و توله ببر: توله ببر است دیگر هنوز عقلش نمی رسد که میمون ها برای خوردن هستند نه بازی کردن و دوستی

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

5.    ببر، شیر و خرس: این سه تا که دیگر نوبر هستند. سه تا حیوان وحشی، کاملا مسالمت آمیز و مهربان در کنار هم زندگی می کنند و حالشان هم خوب است. البته باید ببینیم موقع غذا خوردن هم همین قدر با هم دوست هستند یا نه! 

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

6.    جغد و سگ: خدایی فاز این دوتا چیه؟ چه فیلمی هم با هم تماشا می کنند.

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

7.    میمون و کبوتر: آخی! این بچه میمون دوست‌داشتنی با چه مهری کبوتر را بغل کرده.

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

8.    سگ و گراز: دوستی این دو تا کمی قابل هضم تر است.

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

9.    بز و گربه

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

10.    شیر و سگ: قد و قواره این رفقا دیدنی است.

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

11.    سگ و گربه: باور این که سگ و گربه با هم دوست باشند دیگر خیلی دشوار است. باید از این به بعد بگوییم مثل سگ و گربه با هم دوست باشید!

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

12.    مرغ و توله های سگ: مرغ بنده خدا فکر کرده این توله سگ ها جوجه هایش هستند.

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

13.    اورانگوتان و سگ

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

14.    سگ و اردک: چه بامزه کنار سگ خوابیده

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

15.    گربه وحشی و شامپانزه

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

16.    سگ و آهو

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

17.    کانگورو و وامبت

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

18.    ایگوانا و مارموزت

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

19.    سمندر و گربه

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

20.    توله شیر و سمور

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

در ادامه نیز تصاویر بیشتری از این دوستی های عجیب تماشا کنید.

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!

دوستی حیوانات از ما آدم ها بهتر است!
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه