ما همیشه استراحت سگ ها را یک گوشه درحال چرت زدن تصور می کنیم اما اینها به پشت و روی تخت خوابیده اند بعضی از انها انگار صدسال است که نخوابیده اند!

لاپلاس: ما همیشه استراحت سگ ها را یک گوشه درحال چرت زدن تصور می کنیم اما اینها به پشت و روی تخت خوابیده اند بعضی از انها انگار صدسال است که نخوابیده اند!تصاویر جالب این سگ ها را که در آرامش و راحتی در استراحت یا خواب عمیق به سر می برند را در این بخش  از دست ندهید.

سگ های خوابالوی بامزه و خنده دار
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه