یک آشپز هنرمند نیویورکی زیباترین شیرینی های جهان را درست کرده است.

وب‌سایت تاپ ناپ: یک آشپز هنرمند نیویورکی زیباترین شیرینی های جهان را درست کرده است. این هنرمند برای طراحی هر کدام از این شیرینی ها حدود 45دقیقه وقت گذاشته است و شیرینی ها بیشتر شکل اشیاءتزینی و جواهرات دارند تا شکل شیرینی.

شیرینی های هنری
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه