تصاویری لطیف، زیبا و گیرا، یادآور دورانی که همه چیز ساده تر و معصومانه تر به نظر می رسید.

مجله اینترنتی برترین ها
 
 
 
 
  برترین ها: «Eugenia Maximova» عکاس بلغارستانی، مولف مجموعه «Associated Nostalgia» است که مطالعه ای بر خاطرات، هویت و رنگ دارد. مجموعه تصاویری که مشاهده می کنید آثاری از طبیعت بیجان، بر پسزمینه هایی با نقوشی شاد، و  گلدار است؛ طرح هایی که از نظر بصری گیراست و یادآور دورانی است که همه چیز ساده تر و شیرین تر و معصومانه تر به نظر می رسید.

طبیعیت بیجان و یاد خاطرات شیرین گذشته
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه