عده ای از دستفروشان روزهای جمعه جلوی حجره های بسته بازار تهران بساط می کنند، برخی از آنان اجناس نو می فروشند و برخی دیگر اجناس کهنه و دست دوم.

ایرنا: عده ای از دستفروشان روزهای جمعه جلوی حجره های بسته بازار تهران بساط می کنند، برخی از آنان اجناس نو می فروشند و برخی دیگر اجناس کهنه و دست دوم. اجناسی شامل چند عدد لباس، یک جفت کفش، کمربند کهنه، گلدان شکسته، کلید، قوطی نوشابه، باطری موبایل و خرده اجناس کهنه دیگر که با قیمت های بسیار پایین فروخته می شوند.

بازار تهران ؛ روز جمعه
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه