مردم آمریکا بر اساس سنتی قدیمی، هر سال در روز جشن شکرگزاری، گوشت بوقلمون می خورند. به همین دلیل، همزمان با فرارسیدن این روز، بازار خرید و فروش بوقلمون در آمریکا حسابی داغ می شود.

خبرگزاری مهر: مردم آمریکا بر اساس سنتی قدیمی، هر سال در روز جشن شکرگزاری، گوشت بوقلمون می خورند. به همین دلیل، همزمان با فرارسیدن این روز، بازار خرید و فروش بوقلمون در آمریکا حسابی داغ می شود.

بوقلمون های جشن شکرگزاری
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه