همه می دانیم در سراسر جهان بردن برخی اشیاء در هواپیما ممنوع است. با این حال هر سال برخی مسافران در آمریکا با علم بر اینکه نباید وسایل خطرناک را با خود به داخل هواپیما ببرند اما این کار را می کنند.

مشرق: همه می دانیم در سراسر جهان بردن برخی اشیاء در هواپیما ممنوع است. با این حال هر سال برخی مسافران در آمریکا با علم بر اینکه نباید وسایل خطرناک را با خود به داخل هواپیما ببرند اما این کار را می کنند. برخی از این وسایل خطرناک را که در فرودگاه آمریکا از مسافرین گرفته شده را در اینجا مشاهده می کنید.

تصاویر/اشیاء مصادره شده از مسافران2014
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه