یک گوزن یالدار هنگام خوردن آب طعمه یک کروکدیل گرسنه می شود. اما در حالی که کروکدیل تلاش کی کند گوزن را به داخل آب بکشاند یک اسب آبی تلاش می کند طعمه را از دست کروکدیل خارج سازد.

خبر گزاری مهر: یک گوزن یالدار هنگام خوردن آب طعمه یک کروکدیل گرسنه می شود. اما در حالی که کروکدیل تلاش کی کند گوزن را به داخل آب بکشاند یک اسب آبی تلاش می کند طعمه را از دست کروکدیل خارج سازد.

شکار گوزن توسط کروکدیل

شکار گوزن توسط کروکدیل

شکار گوزن توسط کروکدیل

شکار گوزن توسط کروکدیل

شکار گوزن توسط کروکدیل

شکار گوزن توسط کروکدیل

شکار گوزن توسط کروکدیل

شکار گوزن توسط کروکدیل

شکار گوزن توسط کروکدیل
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه