مارتین د-پاسکوئاله عکاس و طراحی آرژانتینی است که می توان به او لقب «خدای فتوشاپ» را داد. این هنرمندِ خلاق، با ظرافت و دقت بسیار عکس هایی خلق کرده است که بسیار جالب توجه هستند.

مجله اینترنتی برترین ها
 
 
 

برترین ها: مارتین د-پاسکوئاله عکاس و طراحی آرژانتینی است که می توان به او لقب «خدای فتوشاپ» را داد. این هنرمندِ خلاق، با ظرافت و دقت بسیار عکس هایی خلق کرده است که بسیار جالب توجه هستند. البته شاید هویت عکس ها تا اندازه ای ترسناک یا غیردوست داشتنی به نظر برسند، اما هنر این عکاس در استفاده از ابزارهای فتوشاپ را نمی توان نادیده گرفت.

این عکاس آرژانتینی، دنیای خیال و واقعیت را با یکدیگر ترکیب کرده و عکس هایی که در ادامه مشاهده خواهید کرد را خلق کرده است. در این تصاویر بیشتر بر فلسفه آسیب پذیری و فناپذیر بودن جسم بشر تاکید شده است و همه تلاش عکاس نیز القای همین حس بوده است.  

دستکاری سوژه‌ها توسط عکاسِ خلاق
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه