پسری برای اثبات عشق به مادر، او را به پشت خود می بندد تا موج سواری کند.

خبرگزاری فارس: «پاسکال اونوره» استرالیایی ورزش را خیلی دوست دارد، وی پس از یک حادثه دیگر نتوانست به تنهایی موج سواری کند اما به کمک پسرش به آرزویش رسید.

موج سواری یک مادرفلج +عکس

«پاسکال اونوره» پس از یک تصادف جدی به مدت 18 سال فلج شده است و به همین دلیل یکی از علاقه‌مندی‌های خود را که موج سواری بود را دیگر نتوانست انجام دهد و مدت‌هاست بر روی صندلی چرخدار می‌نشیند.

وی از دوباره موج سواری کردن خود گفت که یکی از دوستان پسرش او را با نوار چسب، محکم به پشت پسرش بست و وی در استرالیای جنوبی توانست دوباره موج سواری کند.

«تیسون» برای موج سواری باید مادر 40 کیلویی خود را نیز حمل می‌کرد و این کار دشواری بود اما در 12 مارس ماه قبل آنها به موج سواری رفتند در حالی که فیلم کوتاهی هم گرفتند و نام آن را «ماجرای موج سواری» گذاشتند.

شاید این عمل نوعی ابراز عشق به مادر باشد. اما برای عشق ورزیدن به مادر تا کجا می‌توان رفت؟

موج سواری یک مادرفلج +عکس

موج سواری یک مادرفلج +عکس

موج سواری یک مادرفلج +عکس

موج سواری یک مادرفلج +عکس

موج سواری یک مادرفلج +عکس

موج سواری یک مادرفلج +عکس

موج سواری یک مادرفلج +عکس

موج سواری یک مادرفلج +عکس

موج سواری یک مادرفلج +عکس

موج سواری یک مادرفلج +عکس

موج سواری یک مادرفلج +عکس

موج سواری یک مادرفلج +عکس

موج سواری یک مادرفلج +عکس
نظرات بیی��دگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه