عمارت خسرو آباد شاخص ترین بنای استان کردستان است که به عنوان مقر حکومت والیان اردلان مورد استفاده قرار می گرفته است.این بنا که در بلوار شبلی شهرستان سنندج قرار دارد با شماره1491در فهرست آثار ملی ایران ثبت گردیده است.

خبرگزاری مهر: عمارت خسرو آباد شاخص ترین بنای استان کردستان است که به عنوان مقر حکومت والیان اردلان مورد استفاده قرار می گرفته است.این بنا که در بلوار شبلی شهرستان سنندج قرار دارد با شماره1491در فهرست آثار ملی ایران ثبت گردیده است. برخی از صاحب نظران قسمت شرقی بنا را که قصر نامیده می شود مربوط به دوره زندیه میدانند وتوسعه وتکمیل آن را به امان الاه خان اردلان نسبت می دهند.

عمارت خسرو آباد
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه