نوروز، سال نو در حوزه تمدنی ایران زمین (از آن سوی تبت تا رود دانوب) بوده که هزاران سال است با اعتدال بهاری آغاز می شود و مردم این حوزه تمدنی آن را به عنوان سال نو جشن می گیرند.

خبرآنلاین: نوروز، سال نو در حوزه تمدنی ایران زمین (از آن سوی تبت تا رود دانوب) بوده که هزاران سال است با اعتدال بهاری آغاز می شود و مردم این حوزه تمدنی آن را به عنوان سال نو جشن می گیرند.

قوم های ایرانی و غیر ایرانی مستقر در سرزمینی که کمتر از صد سال به آنجا افغانستان می گویند نیز جزو این حوزه تمدنی محسوب شده و نوروز را با آداب و رسوم قومی خود درهم آمیخته ، اما آنجا نمودار است نوروز باستانی است که قدمتی هزاران ساله دارد.

هر چند سایه جنگهای متعدد بر سر مردم افغان "تیره ابرهای تاریخی" را به وجود آورده، اما حفظ سنن قدیمی نوروز و نو شدن و شاد شدن، همچنان در خون آنها موج می زند.

عکس: مراسم نوروز 1393 در افغانستان - تصویر 1

عکس: مراسم نوروز 1393 در افغانستان - تصویر 2

عکس: مراسم نوروز 1393 در افغانستان - تصویر 3

عکس: مراسم نوروز 1393 در افغانستان - تصویر 4

عکس: مراسم نوروز 1393 در افغانستان - تصویر 5

عکس: مراسم نوروز 1393 در افغانستان - تصویر 6

عکس: مراسم نوروز 1393 در افغانستان - تصویر 7

عکس: مراسم نوروز 1393 در افغانستان - تصویر 8

عکس: مراسم نوروز 1393 در افغانستان - تصویر 9

عکس: مراسم نوروز 1393 در افغانستان - تصویر 10

عکس: مراسم نوروز 1393 در افغانستان - تصویر 11
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه