هر ساله با فرا رسیدن عید نوروز سبب می‌شود تا ایرانیان از کوچک و بزرگ، کارهایی را با عنوان فرهنگ و سنت نوروز انجام دهند. در این میان علاقه عمده مردم سبب می‌شود تا بازار خرید و فروش پرسود ماهی قرمز رونق پیدا کند.

خبرگزاری فارس: هر ساله با فرا رسیدن عید نوروز سبب می‌شود تا ایرانیان از کوچک و بزرگ، کارهایی را با عنوان فرهنگ و سنت نوروز انجام دهند. در این میان علاقه عمده مردم سبب می‌شود تا بازار خرید و فروش پرسود ماهی قرمز رونق پیدا کند. بی شک بی‌توجهی به سرنوشت این زیبای کوچک برای فروشندگان آن چندان اهمیتی نداشته باشد. علیرغم اینکه ماهی‌های قرمز عمر طولانی چندین ساله دارند، اما بدلیل شرایط بد نگهداری، عدم اطلاع از نحوه مراقبت و بیماری‌های قارچی و انگلی، سرنوشتی سیاه و عمری کوتاه برای آنها رقم خورده و توجه به این جاندار دوست‌ داشتنی تنها در ایام نوروز است که خود‌نمایی می‌کند و ...

عکس: مراقب باشید؛ می‌میرند - تصویر 1

عکس: مراقب باشید؛ می‌میرند - تصویر 2

عکس: مراقب باشید؛ می‌میرند - تصویر 3

عکس: مراقب باشید؛ می‌میرند - تصویر 4

عکس: مراقب باشید؛ می‌میرند - تصویر 5

عکس: مراقب باشید؛ می‌میرند - تصویر 6

عکس: مراقب باشید؛ می‌میرند - تصویر 7

عکس: مراقب باشید؛ می‌میرند - تصویر 8

عکس: مراقب باشید؛ می‌میرند - تصویر 9

عکس: مراقب باشید؛ می‌میرند - تصویر 10

عکس: مراقب باشید؛ می‌میرند - تصویر 11

عکس: مراقب باشید؛ می‌میرند - تصویر 12

عکس: مراقب باشید؛ می‌میرند - تصویر 13

عکس: مراقب باشید؛ می‌میرند - تصویر 14

عکس: مراقب باشید؛ می‌میرند - تصویر 15

عکس: مراقب باشید؛ می‌میرند - تصویر 16

عکس: مراقب باشید؛ می‌میرند - تصویر 17

عکس: مراقب باشید؛ می‌میرند - تصویر 18

عکس: مراقب باشید؛ می‌میرند - تصویر 19

عکس: مراقب باشید؛ می‌میرند - تصویر 20

عکس: مراقب باشید؛ می‌میرند - تصویر 21

عکس: مراقب باشید؛ می‌میرند - تصویر 22

عکس: مراقب باشید؛ می‌میرند - تصویر 23

عکس: مراقب باشید؛ می‌میرند - تصویر 24

عکس: مراقب باشید؛ می‌میرند - تصویر 25

عکس: مراقب باشید؛ می‌میرند - تصویر 26

عکس: مراقب باشید؛ می‌میرند - تصویر 27

عکس: مراقب باشید؛ می‌میرند - تصویر 28

عکس: مراقب باشید؛ می‌میرند - تصویر 29
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه