نیمه شعبانی دیگر فرا می رسد .مژده اي دل که شب نيمه شعبان آمد...بر تن مرده و بي جان جهان جان آمد...بانگ تکبير نگردرهمه عالم بر پاست ... همه گويند مگر جلوه يزدان آمد...

تابناک: نیمه شعبانی دیگر فرا می رسد. مژده ای دل که شب نیمه شعبان آمد... بر تن مرده و بی جان جهان جان آمد... بانگ تکبیر نگردرهمه عالم بر پاست ... همه گویند مگر جلوه یزدان آمد...

عکس: معابر تهران منتظر نیمه شعبان

عکس: معابر تهران منتظر نیمه شعبان

عکس: معابر تهران منتظر نیمه شعبان

عکس: معابر تهران منتظر نیمه شعبان

عکس: معابر تهران منتظر نیمه شعبان

عکس: معابر تهران منتظر نیمه شعبان

عکس: معابر تهران منتظر نیمه شعبان

عکس: معابر تهران منتظر نیمه شعبان

عکس: معابر تهران منتظر نیمه شعبان

عکس: معابر تهران منتظر نیمه شعبان

عکس: معابر تهران منتظر نیمه شعبان

عکس: معابر تهران منتظر نیمه شعبان
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه