حاج حمید ماهینی حدود 50 سال دریانوردی را تجربه کرده است. او زاده محله صیادی جفره در بندر بوشهر است و آنگونه که خود می گوید از 9-10 سالگی با لنج به دریا میرفته است و چندین سال است که دیگر کار نمی کند.

خبرگزاری مهر: حاج حمید ماهینی حدود 50 سال دریانوردی را تجربه کرده است. او زاده محله صیادی جفره در بندر بوشهر است و آنگونه که خود می گوید از 9-10 سالگی با لنج به دریا میرفته است و چندین سال است که دیگر کار نمی کند.

ناخدای پیر
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه