این آثار کاغذی بسیار جالب توسط دو هنرمند فرانسوی به نام های دو لوسی توماس و تیبائولت زیمرمن ساخته شده اند.

تاپ ناپ: این آثار کاغذی بسیار جالب توسط دو هنرمند فرانسوی به نام های دو لوسی توماس و تیبائولت زیمرمن ساخته شده اند. این دو هنرمند برای شرکت های مهم و تبلیغاتی دنیا آثار و مجسمه های کاغذی تهیه میکنند که تعدادی از آنها را در این آلبوم مشاهده میکنید.

عکس: کاردستی های کاغذی حیرت انگیز - تصویر 1

عکس: کاردستی های کاغذی حیرت انگیز - تصویر 2

عکس: کاردستی های کاغذی حیرت انگیز - تصویر 3

عکس: کاردستی های کاغذی حیرت انگیز - تصویر 4

عکس: کاردستی های کاغذی حیرت انگیز - تصویر 5

عکس: کاردستی های کاغذی حیرت انگیز - تصویر 6

عکس: کاردستی های کاغذی حیرت انگیز - تصویر 7

عکس: کاردستی های کاغذی حیرت انگیز - تصویر 8
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه