پیکاسو شاید به سبک طراحی اش معروف شده باشد ولی چنانچه نقاشی های او را مورد بررسی قرار دهید خواهید دید که پیکاسو هر چه از عمرش گذشته نقاشی هایشعجیب و غریب تر شده اند.

تاپ ناپ: پیکاسو شاید به سبک طراحی اش معروف شده باشد ولی چنانچه نقاشی های او را مورد بررسی قرار دهید خواهید دید که پیکاسو هر چه از عمرش گذشته نقاشی هایشعجیب و غریب تر شده اند. در واقع او در جوانی بسیار نقاش ماهری بوده و به مرور در طول زندگی سبک خاص خود را یافته است. در این آلبوم نقاشی های این نقاش معروف را به ترتیب از سال 1896 الی 1972 مشاهده خواهید کرد. روند تغییر سبک وی به خوبی در تصاویر مشخص است.

انواع نقاشی های پیکاسو

انواع نقاشی های پیکاسو
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه