این فنجان منحصر بفرد توسط Sebastian Errazuriz برای زوج های عاشق طراحی شده است. این فنجان به دو نیمه تقسیم شده که هر کدام دستگیره خود را دارد.

تاپ ناپ: این فنجان منحصر بفرد توسط Sebastian Errazuriz برای زوج های عاشق طراحی شده است. این فنجان به دو نیمه تقسیم شده که هر کدام دستگیره خود را دارد. نوشیدن با کسی که دوستش دارید با این فنجان صمیمیت را بیشتر خواهد کرد.

فنجانی برای زوج عاشق +عکس
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه