با ورود به پارک ویلا دمیدوف در شمال فلورانس ایتالیا ، شاهد یک مجسمه غول پیکر خواهید بود .این مجسمه که بر لبه کوه نسته است نامش کلوسو دل آپینینو است که در قرن ۱۶ میلادی در سال ۱۵۸۰ ساخته شده است.

وبسایت وی آر: با ورود به پارک ویلا دمیدوف در شمال فلورانس ایتالیا ، شاهد یک مجسمه غول پیکر خواهید بود .این مجسمه که بر لبه کوه نسته است نامش کلوسو دل آپینینو است که در قرن ۱۶ میلادی در سال ۱۵۸۰ ساخته شده است.

این کلوسوس (غول) حماسی در اواخر ۱۵۰۰s توسط مجسمه ساز مشهور ایتالیایی Giambologna به عنوان نمادی از کوه Appenine ایتالیا ساخته شد.

مجسمه کلوسوس غول پیکر در فلورانس ایتالیا

خدای کوه دارای۳۵ فوت ارتفاعو در فلورانس، ایتالیا ایستاده است.

مجسمه کلوسوس غول پیکر در فلورانس ایتالیا

این مدل اتاق های داخل کلوسوس را هویدا می سازد.

مجسمه کلوسوس غول پیکر در فلورانس ایتالیا

مجسمه کلوسوس غول پیکر در فلورانس ایتالیا

این عکس ها  برخی از غارهایی که در داخل اعماق خود پنهان دارد را نشان می دهد

مجسمه کلوسوس غول پیکر در فلورانس ایتالیا

مجسمه کلوسوس غول پیکر در فلورانس ایتالیا

مجسمه کلوسوس غول پیکر در فلورانس ایتالیا

مجسمه کلوسوس غول پیکر در فلورانس ایتالیا
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه