ميوه گل سرخ و بهبود درد و التهاب مفصل

میوه گل سرخ و بهبود درد و التهاب مفصل

ميوه گل سرخ و بهبود درد و التهاب مفصل

نتایج شگفت انگیز یک تحقیق جدید نشان داد که پودر میوه گل رز برای تسکین و بهبود درد مفاصل مفید است.


تحقیقات کلینیکی نشان داد:

پروتئینی موسوم به (GOPOR که در میوه گل سرخ یافت می شود قابلیت حفاظت از غضروف های آسیب پذیر را داشته و احتمالا تولید مجدد آنها را تحریک می کند.به گفته پژوهشگران GOPOR همچنین می تواند خلق را بهبود دهد، باعث افزایش انرژی شده و نیز کیفیت خواب را در افراد مبتلا به آرتریت بهبود بخشد.پودر میوه گل سرخ ژنهای خاص را که عامل تولید پروتئین ها و آنزیم های تخریب کننده مفاصل ملتهب هستند، غیرفعال می کند.از سوی دیگر این ماده، گروه دیگری از ژنها را که به تولید کلاژن و غضروف های ضروری برای حفظ سلامت مفاصل کمک می کند، فعال می سازد.

دارو های گیاهی, <a href="http://fb-matina.ir/%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%87-%DA%AF%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84-777" ><strong>میوه گل سرخ</strong></a> و بهبود درد و التهاب مفصل,درمان التهاب مفصل با <a href="http://fb-matina.ir/%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%87-%DA%AF%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84-777" ><strong>میوه گل سرخ</strong></a>, <a href="http://fb-matina.ir/%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%87-%DA%AF%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84-777" ><strong>میوه گل سرخ</strong></a>, درد مفاصل, بهبود درد مفاصل,درمان درد مفاصل دارو های گیاهی, <a href="http://fb-matina.ir/%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%87-%DA%AF%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84-777" ><strong>میوه گل سرخ</strong></a> و بهبود درد و التهاب مفصل,درمان التهاب مفصل با <a href="http://fb-matina.ir/%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%87-%DA%AF%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84-777" ><strong>میوه گل سرخ</strong></a>, <a href="http://fb-matina.ir/%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%87-%DA%AF%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84-777" ><strong>میوه گل سرخ</strong></a>, درد مفاصل, بهبود درد مفاصل,درمان درد مفاصل
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه