آثار هنری اندرو مایرز از هزاران شی ء ساده بی روح یعنی پیچ، ساخته شده اند! یا این حال، او قطعات منحصر بفرد و واقع گرایانه ای (عمدتا پرتره) با ترکیب رنگ روغن و استفاده صحیح از سایه ها خلق می کند.

وبسایت لاپلاس: آثار هنری اندرو مایرز از هزاران شی ء ساده بی روح یعنی پیچ، ساخته شده اند! یا این حال، او قطعات منحصر بفرد و واقع گرایانه ای (عمدتا پرتره) با ترکیب رنگ روغن و استفاده صحیح از سایه ها خلق می کند. شگفت انگیز است که جسم گرم و نرمی مثل انسان با رسانه سرد و سخت و تیزی مثل پیچ به این زیبایی تصویر می شود. آثار او تقریبا باورنکردنی هستند، آنها را مشاهده کنید.

محو شدن افکار

در این پرتره از بیش از 8000 پیچ، رنگ روغن و صفحات کتابچه تلفن استفاده شده است.

نقاشی های زیبا وبی نظیر پیچی!

یک روز طولانی

نقاشی های زیبا وبی نظیر پیچی!

در این اثر از بیش از 6500 پیچ، چوب، رنگ روغن و روزنامه فرانسوی استفاده شده است.

نقاشی های زیبا وبی نظیر پیچی!
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه