ماهی خورک یا kingfisher پرنده جالب و زیبایی بوده که با مهارت خاصی درست به صید ماهی می زند.

مشرق: ماهی خورک یا kingfisher پرنده جالب و زیبایی بوده که با مهارت خاصی درست به صید ماهی می زند.

یک عکاس انگلیسی توانسته از تعدادی از این پرندگان زیبا  که در فاضلاب های شهر لندن زندگی می‌کنند عکاسی کند.

پرنده‌ای زیبا که در فاضلاب زندگی می‌کند
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه