کسانی که هنوز گرافیتی را به عنوان یک هنر رد می کنند، نگاهی به نقاشی دیواری های انجام شده توسط هنرمند خیابانی Smates بیندازید.

وبسایت لاپلاس: کسانی که هنوز گرافیتی را به عنوان یک هنر رد می کنند، نگاهی به نقاشی دیواری های انجام شده توسط هنرمند خیابانی Smates  بیندازید. آثار او روی تصاویر واقعی، شخصیت ها و جزئیات به زیبایی تمرکز دارند.

گرافیتی یک هنر است!
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه